تاريخ : پنجشنبه سوم مهر 1393 | 14:21 | نویسنده : خانم خسروی
جهت دانلود برنامه نیمسال اول 93-94 اینجا را کلیک کنیدتاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393 | 22:36 | نویسنده : خانم خسروی
دانشجوی گرامی ضمن آرزوی توفیق شروع کلاس ها از تاریخ شنبه 93/7/5 می باشد و جهت ارتباط با مدیرگروه  و پاسخگویی به سولات شما به صورت حضوری می توانید روزهای شنبه و دوشنبه مراجعه نمایید یا از طریق ایمیل khosravi_un@yahoo.com  اقدام نماییدتاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393 | 22:30 | نویسنده : خانم خسروی

بسمه تعالی

برنامه نیمسال 93-94-1 کامپیوتر 

15.45-17.30

14-15.30

11.30-13

9.45-11.15

8-9.30

ایام هفته

حسابداری و مدیریت

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

1/9/93

8/9/93

استاد عسگری

حسابداری و مدیریت

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

1/9/93

8/9/93

استاد عسگری

برنامه سازی پیشرفته

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

استاد خسروی

میان ترم

3/8/93

ساعت 12:30

برنامه سازی پیشرفته

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

استاد خسروی

میان ترم

3/8/93

ساعت 12:30

 

سایت

شنبه

نظریه زبان ها و ماشین

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

استاد روح ا.. رحمتی

نظریه زبان ها و ماشین

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

استاد روح ا.. رحمتی

معماری کامپیوتر

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

استاد روح ا.. رحمتی

معماری کامپیوتر

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

24/8/93

استاد روح ا.. رحمتی

 

108

طراحی الگوریتم

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

استاد خسروی

میان ترم

10/8/93

ساعت 12:30

طراحی الگوریتم

5/7/93

12/7/93

19/7/93

26/7/93

3/8/93

10/8/93

17/8/93

استاد خسروی

میان ترم

10/8/93

ساعت 12:30

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی نرم افزار1

6/7/93

20/7/93

27/7/93

4/8/93

11/8/93

18/8/93

25/8/93

2/9/93

استاد نجفی

مهندسی نرم افزار1

6/7/93

20/7/93

27/7/93

4/8/93

11/8/93

18/8/93

25/8/93

2/9/93

استاد نجفی

زبان ماشین

6/7/93

20/7/93

27/7/93

4/8/93

11/8/93

18/8/93

25/8/93

2/9/93

استاد نجفی

زبان ماشین

6/7/93

20/7/93

27/7/93

4/8/93

11/8/93

18/8/93

25/8/93

2/9/93

استاد نجفی

 

108

 

1شنبه

شبکه های کامپیوتری

(شبکه1)

6/7/93

27/7/93

11/8/93

25/8/93

9/9/93

23/9/93

استاد سعید رحمتی

&&

مهندسی اینترنت

20/7/93

4/8/93

18/8/93

2/9/93

16/9/93

استاد سعید رحمتی

شبکه های کامپیوتری

(شبکه 1)

6/7/93

27/7/93

11/8/93

25/8/93

9/9/93

23/9/93

استاد سعید رحمتی

&&

مهندسی اینترنت

20/7/93

4/8/93

18/8/93

2/9/93

16/9/93

استاد سعید رحمتی

مبانی فن آوری اطلاعات

6/7/93

27/7/93

11/8/93

25/8/93

9/9/93

16/9/93

استاد افشار پور

&&

مهندسی نرم افزار 2

20/7/93

4/8/93

18/8/93

2/9/93

استاد افشار پور

مبانی فن آوری اطلاعات

6/7/93

27/7/93

11/8/93

25/8/93

9/9/93

16/9/93

استاد افشار پور

&&

مهندسی نرم افزار 2

20/7/93

4/8/93

18/8/93

2/9/93

استاد افشار پور

 

سایت

 

 

 

 

 

 

 

مدارهای منطقی

7/7/93

14/7/93

28/7/93

5/8/93

19/8/93

26/8/93

استاد خسروی

میان ترم

19/8/93

ساعت 13:30

مدارهای منطقی

7/7/93

14/7/93

28/7/93

5/8/93

19/8/93

26/8/93

استاد خسروی

میان ترم

19/8/93

ساعت 13:30

ساختمان داده ها

7/7/93

14/7/93

28/7/93

5/8/93

19/8/93

26/8/93

3/9/93

میان ترم

26/8/93

ساعت 12:30

استاد خسروی

ساختمان داده ها

7/7/93

14/7/93

28/7/93

5/8/93

19/8/93

26/8/93

3/9/93

استاد خسروی

میان ترم

26/8/93

ساعت 12:30

 

108

2 شنبه

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

3 شنبه

 

گرافیک کامپیوتری

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

20/8/93

27/8/93

4/9/93

استاد رحیمی

گرافیک کامپیوتری

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

20/8/93

27/8/93

4/9/93

استاد رحیمی

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

استاد رحیمی

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

استاد رحیمی

 

سایت

مدارالکتریکی1

8/7/93

22/7/93

6/8/93

27/8/93

&&

آز مدارالکتریکی و الکترونیکی

15/7/93

29/7/93

20/8/93

4/9/93

استاد رستم آبادی

مدارالکتریکی1

8/7/93

22/7/93

6/8/93

27/8/93

&&

آز مدارالکتریکی و الکترونیکی

15/7/93

29/7/93

20/8/93

4/9/93

استاد رستم آبادی

 

مدار الکترونیکی

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

20/8/93

27/8/93

4/9/93

استاد رستم آبادی

 

مدار الکترونیکی

8/7/93

15/7/93

22/7/93

29/7/93

6/8/93

20/8/93

27/8/93

4/9/93

استاد رستم آبادی

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه داده ها

9/7/93

16/7/93

30/7/93

7/8/93

14/8/93

21/8/93

28/8/93

استاد عسگری

&&

آز پایگاه داده ها

23/7/93

5/9/93

12/9/93

19/9/93

 

استاد عسگری

پایگاه داده ها

9/7/93

16/7/93

30/7/93

7/8/93

14/8/93

21/8/93

28/8/93

استاد عسگری

&&

آز پایگاه داده ها

23/7/93

5/9/93

12/9/93

19/9/93

 

استاد عسگری

 

108

 

4 شنبه

 

 

 

 

 

سایت

 

 

معادلات دیفرانسیل

9/7/93

16/7/93

23/7/93

30/7/93

7/8/93

14/8/93

21/8/93

28/8/93

5/9/93

12/9/93

استاد عینی

 

معادلات دیفرانسیل

9/7/93

23/7/93

7/8/93

21/8/93

5/9/93

&&

ریاضی2

16/7/93

30/7/93

14/8/93

28/8/93

12/9/93

استاد عینی

 

ریاضی2

9/7/93

16/7/93

23/7/93

30/7/93

7/8/93

14/8/93

21/8/93

28/8/93

5/9/93

12/9/93

استاد عینی

 

 

103

فیزیک1

9/7/93

23/7/93

7/8/93

21/8/93

5/9/93

 

&&

فیزیک2

16/7/93

30/7/93

14/8/93

28/8/93

12/9/93

استاد رستم آبادی

 

فیزیک1

9/7/93

23/7/93

7/8/93

21/8/93

5/9/93

 

&&

فیزیک2

16/7/93

30/7/93

14/8/93

28/8/93

12/9/93

استاد رستم آبادی

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم های عامل

استاد عسگری

10/7/93

17/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

آز سیستم های عامل

24/7/93

6/9/93

13/9/93

 

سیستم های عامل

استاد عسگری

10/7/93

17/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

آز سیستم های عامل

24/7/93

6/9/93

13/9/93

 

زبان تخصصی

استاد عسگری

10/7/93

17/7/93

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

 

108

5 شنبه

شیوه ارائه مطالب

10/7/93

17/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

استاد عسگری

شیوه ارائه مطالب

10/7/93

17/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

استاد عسگری

هوش مصنوعی

10/7/93

17/7/93

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

استاد بیات

هوش مصنوعی

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

6/9/93

13/9/93

استاد بیات

 

104

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

6/9/93

13/9/93

20/9/93

27/9/93

استاد بیات

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

6/9/93

13/9/93

20/9/93

27/9/93

استاد بیات

 

 

 

سایت

 

 

ریاضی 1

10/7/93

17/7/93

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

استاد عینی

ریاضی 1

10/7/93

17/7/93

24/7/93

1/8/93

8/8/93

15/8/93

22/8/93

29/8/93

استاد عینی

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبات عددی

استاد عینی

محاسبات عددی

استاد عینی

 

103

 

 

جمعه

ساختمان های گسسته

11/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

23/8/93

30/8/93

7/9/93

14/9/93

استاد احمدی

ساختمان های گسسته

11/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

23/8/93

30/8/93

7/9/93

14/9/93

استاد احمدی

ذخیره و باز یابی اطلاعات

11/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

23/8/93

30/8/93

7/9/93

14/9/93

استاد احمدی

ذخیره و باز یابی اطلاعات

11/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

23/8/93

30/8/93

7/9/93

14/9/93

استاد احمدی

 

108

 

 

 

 

 

سایت

نظریه گراف

استاد عباس آبادی

11/7/93

25/7/93

9/8/93

23/8/93

7/9/93

21/9/93

28/9/93

ریاضی مهندسی

18/7/93

2/8/93

16/8/93

30/8/93

14/9/93

استاد طاهر آبادی

نظریه گراف

استاد عباس آبادی

11/7/93

25/7/93

9/8/93

23/8/93

7/9/93

21/9/93

28/9/93

ریاضی مهندسی

18/7/93

2/8/93

16/8/93

30/8/93

14/9/93

استاد طاهر آبادی

 

آمار و احتمالات مهندسی

و

آمار کاربردی

11/7/93

18/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

16/8/93

23/8/93

30/8/93

استاد رزلانسری

آمار و احتمالات مهندسی

و

آمار کاربردی

11/7/93

18/7/93

25/7/93

2/8/93

9/8/93

16/8/93

23/8/93

30/8/93

استاد رزلانسری

 

109

 

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 17:43 | نویسنده : خانم خسروی
با آرزوی موفقیت دانشجویانی که تا کنون پروژه و کارآموزی خود را تحویل نداده اند آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی روز دوشنبه 30/4/93 ساعت10 تا 11می باشد به همراه داشتن موارد زیر الزامی است
پروژه
1-حداق 2 جلد پروژه صحافی شده
2-سی دی حاوی محتویات خواسته شده
کارآموزی
1- نامه گذراندن240 ساعت
2-فرم های تکمیل شده
3-گزارش کار

با توجه به آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی مسئولیت عدم تحویل پروژه وکارآموزی به عهده دانشجومیباشد
لطفا به سایر همکلاسانتان اطلاع رسانی کنید
 


تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 14:57 | نویسنده : خانم خسروی
دانشجویان گرامی آخرین مهلت تکمیل کارآموزی و پروژه تا هفته جاری می باشد و روز و ساعت دقیق تحویل پروژه و کارآموزی اعلام می شود لذا دانشجویانی موارد زیر را جهت تحویل آماده نمایند

پروژه

1-پروژه صحافی شده 3 جلد به رنگ آبی تیره

2-درهنگام تحویل پروژه CD  حاوی 3 پوشه زیر است:

 1-2- مقاله : پوشه مقاله شامل فایل word و pdf مقالات انگلیسی و فارسی است.

2-2- پایان نامه: پوشه پایان نامه شامل فایل پایان نامه و خلاصه پایان نامه در قالب word و pdf .

2-3- متفرقه: کلیه مطالبی که برای پایان نامه استفاده می کنید در این پوشه ذخیره شود.

کار آموزی

1-فرم های تکمیل شده همراه با مهر و امضای اداره مربوطه

2- نامه ایی دال بر گذراندن 240 ساعت(220ساعت)از اداره مربوطه

3- گزارش کار حداق 10 صفحه

 

 

 تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 18:50 | نویسنده : خانم خسروی
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی با( استاد خسروی )اخذ کرده اند آخرین مهلت تکمیل کار آموزی تا 20 تیر میباشد ولازم است فرم های کارآموزی تکمیل ، مهر و امضا شود نامه گذرادن 240 ساعت با مهر و امضا تهیه شود ضمنا حداق در 10 صحفه گزارشی از کاری که انجام داده اید جمع آوری کنید

لطفا آخرین وضعیت خود را به شرح ذیل تا 17 تیر ماه ایمیل (khosravi_un@yahoo.com)نمایید

1- کارآموزی تکمیل و تحویل داده شده است

2-کارآموزی تکمیل شده است ولی تحویل داده نشده است

3- در حال انجام کار آموزی می باشم

عدم ارسال ایمیل باعث حذف درس کارآموزی میشود لطفا به سایر دوستان اطلاع رسانی کنید

هرگونه سوال و ابهام را ایمیل نمایید

تاکید می شود عنوان ایمیل pnu-kangavar-karamozi باشدتاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 18:24 | نویسنده : خانم خسروی
ضمن قبولی طاعات و عبادتان لطفا کلیه دانشچویانی که با استاد خسروی درس پروژه را اخذ نموده اند الزاما آخرین وضیعت کار خود را تا روز سه شنبه 17ام تیرماه به شرح یکی از موارد زیر سریعا به ایمیل (khosravi_un@yahoo.com)  ارسال نمایند

1-پروژه تایید، صحافی و تحویل داده شده است

2-پروژه تاییدو صحافی شده است ولی هنوز تحویل داده نشده است

3- پروژه تایید شده است ولی صحافی نشده است

4- هنوز تایید نشده است

 

 تاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 9:6 | نویسنده : آقای چمران عسگری
نمره های سیستم های عامل در سایت گلستان ثبت شده است اعتراضات از طریق ایمیلasgari.chamran@gmail.comقابل بررسی می باشد

تاريخ : دوشنبه نهم تیر 1393 | 19:55 | نویسنده : آقای چمران عسگری
 دانشجئویان گرامی جهت ارائه آز سیستم عامل ساعت 8 تا 9 - از پایگاه داده ساعت 9 تا 10.5 -از ریزپردازنده ساعت 10.5 تا 11.5 روز شنبه 14 تیر در دانشگاه حضور داشته باشید. حضور دانشجویان الزامی می باشد.تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 23:13 | نویسنده : خانم افشارپور
با سلام 

دانشجویان محترمی که با آقای مهندس عسگری پروژه و کارآموزی برداشته اند

جهت ارائه پروژه و کارآموزی روز چهارشنبه 11 تیر ساعت 8 تا 12 در دانشگاه حضور داشته باشند.

توجه: حضور تمامی دانشجوهای که پروژه و کاراموزی برداشته ان الزامی می باشد. مدت زمان ارائه بین 15 تا 20 دقیقه می باشد که به صورت پوورپوینت باید ارائه داده شود.تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 18:9 | نویسنده : آقای بیات
برگه های سوالات تشریحی هوش مصنوعی تصحیح و نمرات شما در سایت گلستان به ثبت رسید. در صورت داشتن هر گونه سوال و یا اعتراض، فقط تا 3 روز آینده به دو صورت زیر اقدام کنید.

1. ارسال ایمیل به آدرس pnu837@gmail.com

2. ارسال پیام کوتاه به شماره  30002020!!! (شماره همراه ما! )تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 12:49 | نویسنده : آقای روح الله رحمتی
دانشجویان عزیز نمرات تشریحی معماری در سیستم گلستان ثبت شده است کسانی که نسبت به نمره وارد شده اعتراض دارند به صورت حضوری به برگه آن ها رسیدگی می شود و در صورتی که اعتراض وارد نباشد نمره ارفاقی از برگه کسر می گردد. 

 

زمان رسیدگی به اعتراضات: یکشنبه 1393/04/08 ساعت 10 تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 | 19:46 | نویسنده : خانم افشارپور
با سلام

دانشجویان محترم لینک های قبلی درست است. با وارد کردن یک آدرس gmail به راحتی می توانید فایل ها را دانلود کنید.

در هر صورت برای کسانی که موفق به دانلود نشده اند، می توانند از لینک زیر اقدام کنند:

 

http://uplod.ir/j4n9929bahti/PDF-Information_Technology-1.rar.htm

راهنمایی: با وارد کردن آدرس فوق در آدرس بار مرورگر به صفحه دانلود می روید، در آنجا با انتخاب دانلود رایگان با سرعت پایین وارد صفحه بعد می شوید که در آن ایجاد لینک دانلود را کلیک کرده و یک لینک برای شما ایجاد می شود که با کلیک بر روی لینک ساخته شده فایل دانلود می شود.

 

موفق باشیدتاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 | 1:33 | نویسنده : آقای بیات

با سلام خدمت همه دانشجویان محترم

نمرات تشریحی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی در سایت گلستان وارد شده، لذا دانشجویان عزیز می توانند برای مشاهده نمره خود به سایت گلستان مراجعه نمایند.تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 12:30 | نویسنده : خانم خسروی
قابل توجه دانشجویان درس پروژه و کار آموزی 

ضمن تشکر از تلاش و پیگیری اکثر شما در انجام و تحویل پروژه با توجه به درخواست اکثریا دانشجویان مبنی بر تمدید زمان تحویل پروژه و کارآموزی این زمان تا بعد از 15 خرداد تمدید می گردد و زمان دقیق تحویل پروژه و کارآموزی از طریق وبلاگ اعلام می شود و قابل تمدید نمی باشد

لذا کلیه دانشجویان تا 15 خرداد موظف به تکمیل پروژه و کارآموزی خود می باشند

دانشجویانی که پروژه و کارآموزی آماده تحویل است می توانند فردا 93/3/7ساعت 9 تا 10 نسبت به تحویل اقدام نمایندتاريخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 13:43 | نویسنده : خانم افشارپور
با سلام

دانشجویان محترم می توانند فایل خلاصه دروس فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار 1 را از لینک های زیر دریافت کنند و در کنار مطالعه کتاب از آنها استفاده کنند:

 

فناوری اطلاعات: 

http://www.4shared.com/rar/cJTlCrepce/PDF-Information-Technology-1.html

مهندسی نرم افزار1:

http://www.4shared.com/rar/MDvSGCmaba/PDF-software-engineering-1.html

 

**موفق باشید**تاريخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 0:12 | نویسنده : آقای چمران عسگری

***          به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند          ***

  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقدام به برگزاری یک دوره کلاس های رباتیک شامل سه مهارت

( مبانی رباتیک - سخت افزار رباتیک - میکروکنترلر در رباتیک )

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور نموده است . لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می آید.

*کلاس ها کاملا رایگان می باشد

*تمامی دانشجویان با هر رشته تحصیلی و در هر مقطع تحصیلی می توانند شرکت نمایند.

*در پایان دوره گواهی مهارت الکترونیکی اهدا خواهد شد .

*در پایان دوره مسابقه ربات های مسیر یاب برگزار خواهد شد .

*جهت ثبت نام  و یا  اطلاعات بیشتر می توانید  از طریق مر کز فنی و حر فه  ای  و یا  با  مربی این  کلاس ها  با  شماره  همراه  ۰۹۱۸۸۳۷۸۴۷۳ تماس حاصل  نمائید.

*این کلاس ها برای 3 ماهه تابستان برنامه ریزی شده اندتاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 13:40 | نویسنده : آقای چمران عسگری
دانشجویانی که دروس بدون منبع را اخذ نموده اند سریعا به گروه کامپیوتر و یا آقای معصومی(امو کلاس ها) جهت طرح سوال پایان ترم اطلاع دهند.

تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 11:59 | نویسنده : خانم افشارپور
با سلام

 

دانشجویان محترم جلسه آینده درس مهندسی نرم افزار 1 به جای یک شنبه 93/2/28 

 

 

مهندسی نرم افزار1 : سه شنبه 93/2/30 ساعت شروع کلاس 10 صبح

 تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 16:1 | نویسنده : آقای روح الله رحمتی
آزمون میان ترم درس مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات در مورخه 93/02/29 ساعت 13 (از هشت فصل اول کتاب) برگزار می گردد.  • قالب وبلاگ